Express Ferry
sự vận chuyển bằng phà

Cung cấp trọn gói dịch vụ vận chuyển / thông quan / vận chuyển bằng tàu phà khởi hành 365 ngày

Cung cấp dịch vụ vận chuyển/thông quan/ vận chuyển trọn gói bằng tàu phà khởi hành 365 ngày. Cung cấp dịch vụ vận chuyển khu vực Sơn Đông, Gangso và Thượng Hải trong vòng 48 giờ thông qua 8 chuyến phà đã được ký hợp đồng trực tiếp và các công ty vận tải nội địa Trung Quốc.

Bản đồ tuyến đường Hàn - Trung - Huế

Slide

Incheon

Destination

Dandong
Yingkou
Dalian
Jinhangdo
Tienjin
Rongcheng
Tsingtao
Lianyungang

Pyungtek

Destination

Yantai
Weihai
Rongcheng
Shidao
Rizhao
Lianyungang

our services

lĩnh vực kinh doanh

Next Ferry Out

xuất cảng ngay lập tức

In-Land Trucking

Liên kết vận tải nội địa Trung Quốc

Sự chuyên chở trong 48 giờ

(Sandongseong / Gangso / Sanghae)

Consolidation

máy điều khiển

Cargo Insurance

bảo hiểm hàng hóa

capabilities

năng lực công việc

quản lý các loại tài liệu

DOC Management

thi hành công việc hải quan

Custom brokerage

đại lý xuất nhập khẩu / thương mại

Trade Compliance/Classification consultin

Hàng hóa nguy hiểm và nhiệt độ / kháng tập

Trade Compliance/Classification consultin

giám sát vận tải nội địa

GPS Monitoring

Phản ứng của Trung Quốc trong thời gian thực

Real-Time Response -CHINA-

FERRY CUSTOMERS